CEBRO AB har mera i Tankarna........... - SloganVi erbjuder en stor variation av tankar för att tillgodose det mesta av våra kunders önskemål,
nedan exempel på olika tankar och utföranden. 
Nedan alternativa utföranden av omrörare i våra blandningstankar.